Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘Podatki’

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Więcej informacji

Limit transakcji gotówkowych 2022

Limit transakcji gotówkowych – FIRMA – FIRMA (B2B) Zmiana limitu z 15.000 PLN na 8.000 PLN W przypadku transakcji między firmami o wartości > 8.000 PLN opłaconej gotówką koszt nie będzie podatkowym kosztem uzyskania przychody. Transakcja jest rozumiana jako kwota z faktury/kwota zamówienia/umowy Limit transakcji gotówkowych – FIRMA – OSOBA FIZYCZNA (B2B) W przypadku transakcji […]

Więcej informacji

Polski Ład – zmiany PIT 2022

Zwiększenie limitu kwoty wolnej od podatku w skali podatkowej 30.000 PLN rocznie Podwyższenie limitu I progu dochodu opodatkowanego według stawki 17% do 120.000 PLN, po przekroczeniu którego podatek wyniesienie 32% Wprowadzenie ulgi dla klasy  średniej zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców opodatkowanych w formie skali podatkowej  dotyczy przychodów/dochodów z przedziału  od 68.412 zł do […]

Więcej informacji

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład – został obniżony podatek na usługi: IT (programowanie, doradztwo, zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, wydawanie gier i oprogramowania) do 12%usługi opieki zdrowotnej (PKWiU 86) – do 14%usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne, projektowania specjalistycznego – do 14% Ze stawki 15 % usunięto m. in. usługi związane z wydawaniem […]

Więcej informacji

Leasing – zmiana – Polski Ład

Leasing – zmiana – Polski Ład – od 1 stycznia 2022 zmieni się sposób rozliczenia wykupu samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego. Obecne: wykorzystywania samochodu w ramach leasingu operacyjnego oraz jego wykupienia do majątku prywatnego (często za 1% wartości i zaprzestania wykorzystywania do celów firmowych a następnie jego sprzedaż po 6 miesiącach nie powoduje […]

Więcej informacji

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad przedsiębiorstwem. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Spółek. Rejestr dotyczy spółek: jawnych komandytowych komandytowo  – akcyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prostych spółek akcyjnych akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych   Beneficjent rzeczywisty spółki to osoba, która kontroluje spółkę w sposób bezpośredni […]

Więcej informacji

Kasa fiskalna – nowa ulga

Kasa fiskalna – terminy dla podatników wymieniających kasę: 1 STYCZNIA 2019 – dla podatników świadczących usługi wulkanizacyjne i motoryzacyjne, przy sprzedaży benzyny silnikowej, gazu do silników spalinowych, oleju napędowego. 1 LIPCA 2019 – dla podatników świadczących usługi gastronomiczne i budowlane. 1 STYCZNIA 2020 – dla podatników oferujących usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, fitness, a także […]

Więcej informacji

Pożyczka od wspólnika – spółka osobowa

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika – skutki podatkowe i ewidencja księgowa Spółki osobowe prawa handlowego: * spółki jawne, * spółki komandytowe, * spółki partnerskie oraz * spółki komandytowo-akcyjne) – Według KSH mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, uczestniczyć w procesie sądowym jako strona oraz zaciągać zobowiązania.   Pożyczka – wspólnik będący osobą […]

Więcej informacji

Licencja – optymalizacja podatkowa

Licencja – optymalizacja podatkowa  polegająca na: utworzenie spółki osobowej (jawnej, komandytowej) niebędącej podatnikiem podatku od osób prawnych darowizna – wartości niematerialnej i prawnej ( na przykład znaku towarowego) wytworzonej i wykorzystywanej w działalności gospodarczej na rzecz spółki osobowej wykorzystywanej otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową  poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie […]

Więcej informacji