Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘Podatki’

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjent rzeczywisty Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad przedsiębiorstwem. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Spółek. Rejestr dotyczy spółek: jawnych komandytowych komandytowo  – akcyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prostych spółek akcyjnych akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych   Beneficjent rzeczywisty spółki to osoba, która kontroluje spółkę w sposób bezpośredni […]

Więcej informacji

Kasa fiskalna – nowa ulga

Kasa fiskalna – terminy dla podatników wymieniających kasę: 1 STYCZNIA 2019 – dla podatników świadczących usługi wulkanizacyjne i motoryzacyjne, przy sprzedaży benzyny silnikowej, gazu do silników spalinowych, oleju napędowego. 1 LIPCA 2019 – dla podatników świadczących usługi gastronomiczne i budowlane. 1 STYCZNIA 2020 – dla podatników oferujących usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, fitness, a także […]

Więcej informacji

Pożyczka od wspólnika – spółka osobowa

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika – skutki podatkowe i ewidencja księgowa Spółki osobowe prawa handlowego: * spółki jawne, * spółki komandytowe, * spółki partnerskie oraz * spółki komandytowo-akcyjne) – Według KSH mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, uczestniczyć w procesie sądowym jako strona oraz zaciągać zobowiązania.   Pożyczka – wspólnik będący osobą […]

Więcej informacji

Licencja – optymalizacja podatkowa

Licencja – optymalizacja podatkowa  polegająca na: utworzenie spółki osobowej (jawnej, komandytowej) niebędącej podatnikiem podatku od osób prawnych darowizna – wartości niematerialnej i prawnej ( na przykład znaku towarowego) wytworzonej i wykorzystywanej w działalności gospodarczej na rzecz spółki osobowej wykorzystywanej otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową  poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie […]

Więcej informacji

Najem długoterminowy

Najem długoterminowy – w ostatnim czasie popularna alternatywa nabycia auta Najem długoterminowy – cechy: polega na udostępnianiu auta na ściśle określony okres, w zamian za czynsz, brak czynszu inicjalnego (wstępnego), suma opłat czynszu nie musi się równać wartości samochodu, brak opcji wykupu po  okresie użytkowania samochodu, zapewnia również dodatkowe usługi takie jak: serwisowanie, przechowywanie opon, […]

Więcej informacji

Podatek u źródła

Podatek u źródła dotyczy transakcji międzynarodowych, w których podatnikiem jest podmiot otrzymujący wynagrodzenie  a płatnikiem zaś jest podmiot dokonujący wypłaty. Podatek u źródła – obowiązek powstaje w przypadku Płatności na rzecz zagranicznych firm, przychód został osiągnięty na terytorium Polski, wynagrodzenie dotyczy przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 PIT i art. 21 ust. 1 CIT. […]

Więcej informacji

Należyta staranność

Należyta staranność   Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w odniesieniu do prawa odliczenia podatku naliczonego.   Należyta staranność  – przyczyny konsultacji W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost liczby nieuczciwych działań firm wykorzystujących mechanizm konstrukcji podatku VAT. Działania te […]

Więcej informacji

Badania i rozwój – 2017

Badania i rozwój – 2017 Od stycznia 2017 r. podatnicy, którzy: rozpoczynają działalność gospodarczą – w roku rozpoczęcia działalności są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem – także w drugim roku podatkowym prowadzenia tej działalności mają możliwość otrzymania bezpośredniego zwrotu kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Badania i rozwój – bezpośredni zwrot kosztów Zwrot ten przysługuje w sytuacji, gdy […]

Więcej informacji

Ulga podatkowa – B+R

Ulga podatkowa – na działalność badawczo – rozwojową  Ulga podatkowa na działalności badawczo – rozwojową – możliwość korzystania funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r.  Z początkiem 2017 roku ulga podatkowa stała się jeszcze atrakcyjniejsza m.in. z powodu zwiększenia limitu kosztów, które obejmuje i wydłużenia okresu, w którym możliwe jest skorzystanie z odliczenia. Ulga podatkowa – kto […]

Więcej informacji