Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Polski Ład – zmiany PIT 2022

 • Zwiększenie limitu kwoty wolnej od podatku w skali podatkowej 30.000 PLN rocznie
 • Podwyższenie limitu I progu dochodu opodatkowanego według stawki 17% do 120.000 PLN, po przekroczeniu którego podatek wyniesienie 32%
 • Wprowadzenie ulgi dla klasy  średniej zatrudnionych na umowę o pracę oraz przedsiębiorców opodatkowanych w formie skali podatkowej  dotyczy przychodów/dochodów z przedziału  od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 do 11 140 zł miesięcznie).
 • W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem możliwości odliczania składki zdrowotnej.
 • Brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku
 • Zmiana terminów rozliczenia składki zdrowotnej do 20 tego następnego miesiąca dla JDG
 • Wynagrodzenie członków zarządu będzie oskładkowane składką zdrowotną 9%, bez możliwości odliczenia od podatku
 • PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.
 • Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.
 • PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniowy, ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).
 • Wprowadzenie tzw. ulgi na powrót, odliczaną od podatku. Adresatami tej ulgi będą osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską. Dotyczyć będzie ona przede wszystkim osób, które mają polskie obywatelstwo, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce.
 • Pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę, który dodatkowo nie będzie mógł tych kosztów wynagrodzeń i ZUS zaliczyć do kosztów podatkowych.


Tagi: , , , , , , , ,