Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘finanse’

Konfiskata rozszerzona

 Konfiskata rozszerzona Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową konstrukcję tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, nazywaną również „rozszerzonym przepadkiem mienia”. Cel wprowadzonych zmian: zwiększenie efektywności mechanizmów prawnych służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego.   Czego dotyczy konfiskata rozszerzona? w przypadku skazania za przestępstwo, […]

Więcej informacji

VAT – Split payment – podzielona płatność

VAT – Split payment – podzielona płatność Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach (m.in. ustawie o rachunkowości i prawie bankowym), który wprowadza do przepisów o VAT mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten będzie polegał na podziale płatności należnej za towar […]

Więcej informacji

Jawność danych podatkowych

  Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje publikowanie danych podatkowych zawartych w CIT podatników osiągających najwyższe przychody w kraju (należących do 1% największych podatników).   Zakres ujawnianych danych podatkowych Dane podatkowe, które będą ujawniane: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania, wysokość należnego podatku, dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku […]

Więcej informacji