Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Szkolenia

Szkolenia księgowość

Zapraszamy do udziału w szkoleniach 
dla początkujących i średniozaawansowanych z zakresu księgowości:
Podstawy księgowości             2 dniowe szkolenie
1. Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości 24.04.2021 Białystok
1. Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia 25.04.2021 Białystok
Majątek przedsiębiorstwa          2 dniowe szkolenie
1. Środki trwałe              08-09.05.2021 Białystok
2. Majątek obrotowy            15-16.05.2021 Białystok
Źródła finansowania przedsiębiorstwa    2 dniowe szkolenie 
1. Kapitał własny             22-23.05.2021 Białystok
2. Zobowiązania              29-30.05.2021 Białystok
Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa  4 dniowe szkolenie
1. Przychody operacyjne          05-06.06.2021 Białystok
2. Koszty operacyjne            12-13.06.2021 Białystok
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 19.06.2021 Białystok
4. Przychody i koszty finansowe      20.06.2021 Białystok

Podatki przedsiębiorstwa         4 dniowe szkolenie
1. Podatek dochodowy           26-27.06.2021 Białystok
2. Podatek VAT - podstawy        03-04.07.2021 Białystok

Szkolenia prowadzone przez Biegłego Rewidenta, praktyka z doświadczeniem z polskich i międzynarodowych firmach. W ramach szkolenia możliwość odbycia praktyk.

Cena szkolenia: 
600,00 PLN netto szkolenie 1 dniowe
1100,00 PLN netto szkolenie 2 dniowe
2000,00 PLN netto szkolenie 4 dniowe
Zapraszamy do kontaktu:
mail: biuro@naumczyk.pl
tel: 570 503 300

Szkolenia kontroling

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu podstaw kontrolingu.
Analiza finansowa             5 dniowe szkolenie
1. Bilans i jego struktura         24.04.2021 Białystok
2. Analiza pionowa bilansu         25.04.2021 Białystok
3. Rachunek zysków i strat         08.05.2021 Białystok
4. Analiza pionowa rachunku zysków i strat 09.05.2021 Białystok
5. Analiza wskaźnikowa           15.05.2021 Białystok

Rentowność finansowa            3 dniowe szkolenie
1. Wielowymiarowa analiza rentowności    16.05.2021 Białystok
2. Rachunek kosztów zmiennych        22.05.2021 Białystok 
3. Rachunek kosztów pełnych         23.05.2021 Białystok


Płynność finansowa             2 dniowe szkolenie
1. Kapitał obrotowy             29.05.2021 Białystok
2. Zadłużenie finansowe           30.05.2021 Białystok 

Podstawy budżetowania            2 dniowe szkolenie
1. Budżetowanie - przykład         05-06.06.2021 Białystok

Projekty inwestycyjne i ich ocena      2 dniowe szkolenie
1. Projekty inwestycyjne - przykład     12-13.06.2021 Białystok

Szkolenia, prowadzone przez Biegłego Rewidenta, praktyka z doświadczeniem z polskich i międzynarodowych firmach. W ramach szkolenia możliwość odbycia praktyk. 
Cena szkolenia: 
600,00 PLN netto szkolenie 1 dniowe
1100,00 PLN netto szkolenie 2 dniowe
1600,00 PLN netto szkolenie 3 dniowe
2000,00 PLN netto szkolenie 4 dniowe
2400,00 PLN netto szkolenie 5 dniowe
Zapraszamy do kontaktu:
mail: biuro@naumczyk.pl
tel: 570 503 300
JUŻ WRÓTCE RUSZA KOLEJNA TURA Z NOWYMI TERMINAMI.