Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

kontroling

Kontroling

Wdrożenie kontrolingu stanowiącego wsparcie realizacji strategii firmy Analizy zapewniające efektywne zarządzanie sprzedażą, produkcją, zatrudnieniem Sporządzanie prognoz finansowych, budżetów, biznesów planów Ocena projektów inwestycyjnych Organizacja i usprawnianie kontrolingu Wdrażanie kontroli wewnętrznej Wspieranie procesów optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności procesów Prognozy finansowe, budżety, biznes plany Analizy finansowe Monitoring płynności finansowej i rentowności Monitoring procesów zarządzania sprzedażą i […]

Więcej informacji
doradztwo biznesowe

Doradztwo

Ekspertyzy i opinie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, rachunkowości, Doradztwo w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych, Doradztwo w zakresie organizacji księgowości i kontrolingu, Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych, Doradztwo w zakresie rozliczeń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Więcej informacji

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Kancelarii Prowadzenie ksiąg rachunkowych online Nadzór nad księgowością – outsourcing funkcji Głównego Księgowego Opracowywanie polityki rachunkowości, schematów obiegu dokumentów, procedur kontroli wewnętrznej Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, systemów raportowania i sprawozdawczości zarządczej

Więcej informacji

Podatki

Prowadzenie rozliczeń podatkowych Doradztwo podatkowe Sporządzanie dokumentacji cen transferowych Sporządzanie rozliczeń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Więcej informacji

Kadry i płace

Rozliczenia kadrowo – płacowe Sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy Sporządzanie deklaracji US, ZUS Doradztwo w bieżących sprawach związanych z kadrami i płacami

Więcej informacji
audyt

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości Przeglądy ksiąg rachunkowych i śródrocznych sprawozdań finansowych Audyty wybranych obszarów działalności firmy (w tym audyty podatkowe), a także ocena zagrożeń i ryzyk wynikających z zawartych umów na potrzeby Zarządu i Właścicieli

Więcej informacji

biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Powierzając księgi rachunkowe otrzymasz wsparcie w prowadzonej działalności. Prawidłowość rozliczeń podatkowych zagwarantuje bezpieczeństwo prawne i podatkowe Twojego biznesu, a rzetelne i wiarygodne informacje o sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowym Twojej firmy zapewnią ograniczenie ryzyka biznesowego przy podejmowaniu decyzji w kluczowych sektorach działalności.

Więcej informacji

Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy Przejmujemy funkcje działów księgowych – od momentu otrzymania dokumentów – do momentu ich zaksięgowania i sporządzenia sprawozdania finansowego.

Więcej informacji

wycena

Wycena

Wycena firmy, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, marki, znaków towarowych najczęściej jest potrzebna podczas transakcji kupna – sprzedaży, przekształceń.

Więcej informacji
audyt dotacji unijnych

Audyt dotacji unijnych

Audyt dotacji unijnych ma na celu przedstawienie opinii – zapewnienie racjonalnego, że wydatki poniesione w ramach danego projektu są kwalifikowane, są realizowane zgodnie z umową i wnioskiem.

Więcej informacji