Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Kontroling

Skuteczne zarządzenie przedsiębiorstwem to przede wszystkim szybkie podejmowanie decyzji i elastycznie dostosowanie ich do zmieniających się warunków ekonomicznych. Osiąganie celów firmy w dużej mierze zależy od umiejętności wykorzystania informacji, podejmowania na ich podstawie adekwatnych decyzji oraz odpowiedniego zarządzania zasobami firmy.

Tworzymy odpowiednie systemy informacji i raportów niezbędnych do efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi, sprzedażowymi, zakupowymi, inwestycyjnymi firm produkcyjnych, handlowych i usługowych działających na krajowych, jak i na międzynarodowych rynkach.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakończonych sukcesem wdrożeniach systemów kontrolingowych i raportowania w zarówno w przedsiębiorstwach średnich, dużych jak i międzynarodowych korporacjach.

 

W ramach usługi zapewnimy Państwu:

 • tworzenie od podstaw działów kontrolingu w firmie oraz organizację procesów kontrolingowych

 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

 • wdrażania i rozwijania systemów ERP (w tym również systemu SAP)

 • wsparcie w tworzeniu narzędzi informatycznych wspomagających negocjacje z klientami, dostawcami, bankami

 • automatyzację procesów przygotowania raportów tygodniowych, miesięcznych, rocznych pozwalających na efektywne ich przygotowanie i szybką ocenę sytuacji finansowej firmy oraz podjęcie w związku z tym odpowiednich decyzji

 • sporządzanie budżetów oraz monitoring postępu ich realizacji w osiąganiu postawionych celów w podziale na poszczególne miesiące, poszczególne działy, właścicieli procesów

 • wdrożenie systemu analiz i bieżącego monitoringu wskaźników produkcyjnych niezbędnych do szybkiego reagowania na spadek produktywności oraz wskazanie potencjalnych obszarów wzrostu efektywności

 • analizę kapitału obrotowego, zwłaszcza w zakresie zarządzania magazynami, rotacją zapasów, zarządzania należnościami i zobowiązaniami wobec dostawców wraz z rekomendacjami odpowiednich działań

 • analizę rentowności poszczególnych produktów, usług, rynków, klientów, grup klientów

 • analizę wyników finansowych w różnych przekrojach działalności

 • analizę przepływów pieniężnych w poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa wraz z prognozami krótkoterminowymi, średnio i długoterminowymi

  przygotowanie narzędzi i analiz optymalizujących procesy sprzedażowe, marketingowe

 • ocenę rentowności projektów inwestycyjnych

 • dostarczenie niezbędnych narzędzi ułatwiających ocenę postępu realizacji projektów inwestycyjnych

 • opracowywanie business planów, wniosków kredytowych oraz negocjacje z instytucjami finansowymi

 • współtworzenie polityki zatrudnienia, ustalania celów i ocen pracowniczych oraz powiązanie ich z osiąganymi wynikami

 • szkolenia kadry w zakresie zarządzania finansami

 • bieżące doradztwo finansowe

Możemy dostarczać Państwu zarówno niezbędne raporty zarządcze i narzędzia optymalizujące procesy operacyjne, jak i aktywnie wspierać Państwa na każdym etapie zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie.