Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Księgowość

Księgowość

Powierzając nam księgi rachunkowe otrzymasz wsparcie w prowadzonej działalności. Prawidłowość rozliczeń podatkowych zagwarantuje bezpieczeństwo prawne i podatkowe Twojego biznesu, a rzetelne i wiarygodne informacje o sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowym Twojej firmy zapewnią ograniczenie ryzyka biznesowego przy podejmowaniu decyzji w kluczowych sektorach działalności.

 

Pełna księgowość (księgi rachunkowe)
Dopasujemy do Twoich potrzeb usługi prowadzenia ksiąg, ewidencji dokumentów oraz raportowania statutowego i biznesowego, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dokumentów
 • opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, a także innych procedur księgowych
 • okresowe raportowanie danych finansowych zgodnie ze wspólnie wypracowanymi standardami
 • organizację procesów raportowania w firmie
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • przygotowywanie innych sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów /m.in. GUS, NBP/
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego, VAT i innych.

Uproszczona księgowość (Księga przychodów i rozchodów)
Zlecając nam prowadzenie ksiąg podatkowych możesz skupić się na rozwoju swojego właściwego biznesu, a my zajmiemy się kompleksowo i profesjonalnie finansami Twojej firmy zapewniając stabilny fundament do jej rozwoju. Korzystając z naszych usług masz pewność, że rozliczenia podatkowe prowadzone są przez profesjonalistów, którzy na bieżąco śledzą zmiany w przepisach podatkowych. W przypadku urzędowych kontroli będziemy reprezentować, załatwiając wszystkie sprawy z organami kontrolującymi w naszym biurze.

Wykonamy dla Twojej firmy:

 • wszystkie procedury związane z otwarciem firmy i wyborem optymalnej formy opodatkowania
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • rozliczanie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi i ZUS