Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Doradztwo

Rosnąca konkurencja, zmieniająca się technologia, warunki ekonomiczne, prawne i polityczne stawią nas każdego dnia przed koniecznością podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, zarówno krótkoterminowych, jak i dotyczących dłuższej perspektywy czasowej. Nasza interdyscyplinarna wiedza i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania daje nam możliwość spojrzenia na każdy temat z szerszej perspektywy i uwzględnienia wszystkich aspektów prawnych, jak i ekonomicznych, ograniczając tym samym ryzyko prowadzenia działalności. Specjalizujemy się w tematach dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych, cen transferowych, doradztwie w zakresie organizacji księgowości, wdrażania i rozwijania zintegrowanych systemów ERP. Na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy i przekazujemy Państwu informacje o ich stosowaniu adekwatnym do Państwa sytuacji.

W ramach naszych usług doradczych oferujemy:

 • ekspertyzy i opinie z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, rachunkowości

 • bieżący monitoring zmian przepisów prawa

 • doradztwo w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych

 • doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych

 • doradztwo w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów ERP

 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, tworzenia procesów obiegu dokumentów i procedur kontroli wewnętrznej

 • doradztwo w zakresie organizacji systemów raportowania

specjalne strefy ekonomiczne

W Polsce w celu aktywizacji określonych regionów zostały ustanowione Specjalne Strefy Ekonomiczne, w których po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skorzystanie z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 30 do 50 procent, w zależności od wielkości firmy i regionu, w którym prowadzona jest działalność.

Zapewniamy Państwu wiedzę i doświadczenie zarówno na etapie ubiegania się o zezwolenie strefowe, jak i przy realizacji procesów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, co pozwoli Państwu na maksymalizację osiąganych efektów.

W ramach usługi zapewnimy:

 • sporządzanie biznes planu podczas ubiegania się o zezwolenie strefowe
 • przygotowanie wniosków o zezwolenie strefowe
 • monitoring i wsparcie w procesie realizacji inwestycji zapewniających spełnienie warunków zezwolenia strefowego w określonych terminach,
 • organizację systemu księgowości w podziale na działalność opodatkowaną i zwolnioną
 • organizację i sporządzanie rozliczeń podatkowych w podziale na działalność opodatkowaną i zwolnioną

Dokumentacje cen transferowych

Zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i międzynarodowe realizujące transakcje wewnątrzgrupowe często napotykają przeszkody finansowe, podatkowe lub prawne i narażone są na ryzyko wpływające na całą ich działalność. Dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych wiąże się między innymi z wprowadzeniem określonych obowiązków dokumentacyjnych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Aby klienci mogli spełnić wymogi określone w uregulowaniach lokalnych i międzynarodowych, jednocześnie dbając o właściwy i skuteczny transfer towarów i/lub usług w ramach grupy, konieczne jest wprowadzenie jasnej polityki w zakresie cen transferowych na poziomie Grupy.

W ramach usługi zapewnimy:

 • sporządzenie dokumentacji cen transferowych
 • weryfikację posiadanej dokumentacji cen transferowych
 • organizację i optymalizację procesów wewnątrz grupy jednostek

Warto zwrócić uwagę, iż od 1 stycznia 2017 weszła zmiana przepisów dotyczące cen transferowych, w szczególności uległ zmianie zakres podmiotów objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych jak i zakres informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

Od 1 stycznia 2017r. członkowie zarządu są zobowiązani do podpisania i załączenia do zeznania podatkowego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentacji cen transferowych.