Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wycena

Wycena

Wycena firmy,  zorganizowanych części przedsiębiorstwa, marki, znaków towarowych najczęściej jest potrzebna podczas transakcji kupna – sprzedaży, przekształceń.

Nasza firma bazując na doświadczeniu  w różnych branżach i obszarach działalności

w zależności od Państwa potrzeb prowadzi wycenę:

  • znaków towarów, marek
  • zorganizowanych części przedsiębiorstwa
  • wartości firmy, spółek
  • przeprowadzamy testy na utratę wartości aktywów.

Wyceny przeprowadzamy przy wykorzystaniu metod:

  1. majątkowe – bazującej na wartości majątku firmy  w zależności od sytuacji wykorzystujemy skorygowanych aktywów netto lub  metodę likwidacyjną
  2. dochodowej – uwzględniającej możliwości rozwojowe firmy oraz jej potencjał do generowania dochodów przyszłości
  3. porównywalną – poprzez porównanie do transakcji porównywalnych

Wybór metody zależy od przeprowadzanych transakcji i możliwości pozyskania danych porównywalnych.

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu uwzględniającego zastosowane metody i założenia.