Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Audyt dotacji unijnych

Audyt dotacji unijnych ma na celu przedstawienie opinii – zapewnienie racjonalnego, że wydatki poniesione w ramach danego projektu są kwalifikowane, są realizowane zgodnie z umową i wnioskiem. Świadczymy usługi w zakresie audytu środków unijnych na rzecz firm oraz instytucji publicznych.

Audyt dotacji unijnych

zapewnia weryfikację

  • działań pod względem poniesionych wydatków – prawidłowości ich realizacji
  • wniosku o płatności – z punktu widzenia ich zgodności z wymaganiami umowy oraz czy są właściwie udokumentowane.

Audyt zewnętrzny ma prowadzić do stwierdzenia wiarygodności danych liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta sprawozdaniach związanych z realizowanym projektem.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest uzyskanie potwierdzenie przez beneficjenta oraz instytucję wypłacającą środki, że projekt jest realizowany prawidłowo.