Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘PIT’

Pożyczka

Pożyczka  a VAT  Udzielenie pożyczki jest opodatkowane podatkiem VAT pożyczka udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z majątku firmowego stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe (w postaci odsetek)i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega zwolnieniu VAT (art. 43ust. 1pkt 38 ustawy o VAT).  Pożyczka – odsetki w deklaracji VAT   Usługi […]

Więcej informacji

Leasing

Leasing samochodu – zestawienie podstawowych informacji  Leasing a definicja samochodu osobowego:  Pojazd o masie nie większej niż 3,5 tony, Konstrukcyjne przeznaczony do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą oraz ich bagażu.   Leasing samochodowy – umowa sporządzona na rzecz korzystania z przedmiotu transakcji, zawarta na czas określony pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą) w zamian za […]

Więcej informacji

ZUS – jeden przelew zamiast czterech

Jeden przelew zamiast czterech – zmiany w numerach rachunków bankowych ZUS Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie przepisów w systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą wprowadzenia jednego indywidualnego rachunku bankowego dla każdego przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS. Obecnie mamy 4 rachunki bankowe ZUS: należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należności z tytułu […]

Więcej informacji

US rozliczy Twój PIT

Urząd Skarbowy może rozliczyć Twoje zeznanie podatkowe.   Warunki: osiąganie wyłącznie przychodów wykazywanych przez płatników (organy rentowe lub pracodawców) na drukach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A do dnia 18 kwietnia 2017r. trzeba wypełnić i wysłać elektronicznie wniosek PIT-WZ   Możliwości: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem, jak i przez osoby samotnie wychowujące dziecko dokonanie odliczeń z tytułu […]

Więcej informacji