Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzacja jest możliwa do zastosowania w podatku PIT i CIT.

Ulga na robotyzację  – polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50 % kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Przepisy określają jakie wydatki muszą być poniesione, aby zostały zakwalifikowane do kosztów robotyzacji.

Są to między innymi:

Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych,  maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służącymi zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym,

Koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do użytkowania robotów przemysłowych oraz innych ww. środków trwałych,

Koszt nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

Opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, jeśli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przynosi na korzystającego własność tych  środków trwałych.

Skorzystanie z ulgi nie wiąże się z korektą kosztów uzyskania przychodów związanych z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Rozliczenie ulgi na robotyzację następuje w zeznaniu rocznym.

Czas ulgi jest ograniczony czasowo. Ulga jest dostępna w okresie 2022-2026.

Przepisy określają również definicję pojęć:

Robot przemysłowy rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

4.  Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robót przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

1) jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;

2) pozycjonery jedno i wieloosiowe;

3) tory jezdne;

4) słup wysięgniki;

5) obrotniki;

6) nastawniki;

7) stacje czyszczące;

8) stacje automatycznego ładowania;

9) stacje załadowcze lub odbiorcze;

10) złącza kolizyjne;

11) efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.


Tagi: , ,