Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘CIT’

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

Więcej informacji

E- Faktura

E- Faktura będzie obowiązkowa od 2023. Od 2023 zostanie wprowadzaony obowiązkowy system KSeF (Krajowy System e-Faktur). Wystawienie faktur ustrukturyzowanych w KSeF w 2022 jest dobrowolne. System KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury są ustukturyzowane zgodnie ze wzorem opracowanym przez Ministerstwo Finansów. E- Faktura to faktura po jej wystawieniu będzie jest przesyłana z […]

Więcej informacji

Limit transakcji gotówkowych 2022

Limit transakcji gotówkowych – FIRMA – FIRMA (B2B) Zmiana limitu z 15.000 PLN na 8.000 PLN W przypadku transakcji między firmami o wartości > 8.000 PLN opłaconej gotówką koszt nie będzie podatkowym kosztem uzyskania przychody. Transakcja jest rozumiana jako kwota z faktury/kwota zamówienia/umowy Limit transakcji gotówkowych – FIRMA – OSOBA FIZYCZNA (B2B) W przypadku transakcji […]

Więcej informacji

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład

Ryczałt ewidencjonowany – Polski Ład – został obniżony podatek na usługi: IT (programowanie, doradztwo, zarządzanie siecią i systemami informatycznymi, wydawanie gier i oprogramowania) do 12%usługi opieki zdrowotnej (PKWiU 86) – do 14%usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne, projektowania specjalistycznego – do 14% Ze stawki 15 % usunięto m. in. usługi związane z wydawaniem […]

Więcej informacji

Leasing – zmiana – Polski Ład

Leasing – zmiana – Polski Ład – od 1 stycznia 2022 zmieni się sposób rozliczenia wykupu samochodu z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego. Obecne: wykorzystywania samochodu w ramach leasingu operacyjnego oraz jego wykupienia do majątku prywatnego (często za 1% wartości i zaprzestania wykorzystywania do celów firmowych a następnie jego sprzedaż po 6 miesiącach nie powoduje […]

Więcej informacji

Pożyczka

Pożyczka  a VAT  Udzielenie pożyczki jest opodatkowane podatkiem VAT pożyczka udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z majątku firmowego stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe (w postaci odsetek)i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega zwolnieniu VAT (art. 43ust. 1pkt 38 ustawy o VAT).  Pożyczka – odsetki w deklaracji VAT   Usługi […]

Więcej informacji

Leasing

Leasing samochodu – zestawienie podstawowych informacji  Leasing a definicja samochodu osobowego:  Pojazd o masie nie większej niż 3,5 tony, Konstrukcyjne przeznaczony do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą oraz ich bagażu.   Leasing samochodowy – umowa sporządzona na rzecz korzystania z przedmiotu transakcji, zawarta na czas określony pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą) w zamian za […]

Więcej informacji

Jawność danych podatkowych

  Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje publikowanie danych podatkowych zawartych w CIT podatników osiągających najwyższe przychody w kraju (należących do 1% największych podatników).   Zakres ujawnianych danych podatkowych Dane podatkowe, które będą ujawniane: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania, wysokość należnego podatku, dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku […]

Więcej informacji