Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Pożyczka

Pożyczka  a VAT 

 • Udzielenie pożyczki jest opodatkowane podatkiem VAT
 • pożyczka udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z majątku firmowego
 • stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe (w postaci odsetek)i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega zwolnieniu VAT (art. 43ust. 1pkt 38 ustawy o VAT).

 Pożyczka – odsetki w deklaracji VAT 

 •  Usługi świadczone przez czynnych podatników VAT muszą być wykazane w deklaracji VAT, nawet jeżeli są zwolnione z podatku,
 • Momentem powstania obowiązku podatkowego jest moment otrzymania odsetek.

 Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika  spółki osobowej a PCC

 • Umowa pożyczki pieniędzy podlega opodatkowaniu PCC,
 • Opodatkowane tym podatkiem są również umowy spółki oraz ich zmiany (w tym pożyczki udzielane przez wspólnika spółce osobowej), wówczas gdy skutkują one podwyższeniem podstawy opodatkowania, a spółka ma siedzibę na terytorium RP.

 Pożyczka od wspólnika spółki osobowej  – PCC a VAT

 • pożyczka udzielona spółce przez wspólnika spółki osobowej  traktowana jest jak zmiana umowy spółki,
 • opodatkowanie podatkiem VAT w przypadku umowy pożyczki nie wyłącza opodatkowania PCC,
 • obowiązek podatkowy powstaje w momencie zawarcia umowy pożyczki,
 •  podstawą opodatkowania jest wartość pożyczki,
 • stawka PCC  to 0,5%,
 • Obowiązek podatkowy ciąży na spółce (przy spółce cywilnej na wspólnikach).

 Pożyczka otrzymana przez spółkę z o.o. od jej udziałowca krajowego – PCC 

Pożyczki nie podlegają  PCC – w przypadku, gdy przynajmniej jedna ze strona z tytułu dokonania tej czynności jest:

 • opodatkowana VAT,
 • zwolniona z VAT.
 Udzielenie pożyczki będzie opodatkowane VAT u pożyczkodawcy, a pożyczkobiorca nie podlega PCC.

Ponadto zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit. i ustawy o PCC zwolnione z PCC są pożyczki udzielone przez spółkę kapitałową przez jej wspólnika.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2017 r. wyraźnie podkreśla się, że

zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę komandytową, jako pożyczkobiorcę ze swoim wspólnikiem jako pożyczkodawcą, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej.Na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są zwolnione tylko pożyczki udzielone przez wspólnika – akcjonariusz, udziałowca w spółce akcyjnej i spółce z o.o. 

Jeśli potrzebujesz pomocy skorzystaj z naszych usług doradztwa podatkowego:

Doradztwo


Tagi: , , ,