Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘vat’

Zestaw promocyjny

Zestaw promocyjny a VAT Ministerstwo Finansów ostrzega podatników przed nadużyciem prawa w postaci manipulacji cenami towarów sprzedawanych łącznie (w formie zestawów promocyjnych) celem uzyskania korzyści podatkowej. Zestaw promocyjny optymalizacja? Zestaw promocyjny – zaniżanie ceny towaru opodatkowanego podstawową stawką VAT oraz jednoczesne zawyżanie ceny towaru opodatkowanego obniżoną stawką (zgodnie ze zmianą ustawy o VAT z dnia […]

Więcej informacji

Kontrakty menedżerskie a VAT

Kontrakty menedżerskie a VAT ? Kierownik, dyrektor a także członek zarządu nie prowadzi działalności z punktu widzenia VAT stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 6 października 2017  (sygn. PT3.8101.11.2017) jeśli: z umowy wynika, że firma zapewnia – szeroko rozumianą infrastrukturę – biuro, telefon, komórek, szkolenia, firmowe karty itd. jego wynagrodzenie w znacznej części lub całkowicie […]

Więcej informacji

Pożyczka

Pożyczka  a VAT  Udzielenie pożyczki jest opodatkowane podatkiem VAT pożyczka udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z majątku firmowego stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe (w postaci odsetek)i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega zwolnieniu VAT (art. 43ust. 1pkt 38 ustawy o VAT).  Pożyczka – odsetki w deklaracji VAT   Usługi […]

Więcej informacji

Blokada rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy

Blokada rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy – czy to możliwe? Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Finansów możliwe będzie zablokowanie rachunku bankowego podatnika. Kiedy rachunek może zostać zablokowany: na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli posiadane przez urzędników informacje będą wskazywały, iż rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym. […]

Więcej informacji

VAT – Split payment – podzielona płatność

VAT – Split payment – podzielona płatność Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach (m.in. ustawie o rachunkowości i prawie bankowym), który wprowadza do przepisów o VAT mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten będzie polegał na podziale płatności należnej za towar […]

Więcej informacji

Urząd skarbowy może wykreślić z VAT

Urząd skarbowy wykreśli z VAT ? Urząd Skarbowy może wykreślić z VAT. Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy o VAT urząd skarbowy może dokonać wykreślenia firmy z rejestru podatników czynnych. Następuje to z urzędu i nie ma konieczności zawiadamiania o tym podatnika. Sytuacje, w których może dojść do […]

Więcej informacji