Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Kasa fiskalna – nowa ulga

Kasa fiskalna – terminy dla podatników wymieniających kasę:

1 STYCZNIA 2019 – dla podatników świadczących usługi wulkanizacyjne i motoryzacyjne, przy sprzedaży benzyny silnikowej, gazu do silników spalinowych, oleju napędowego.

1 LIPCA 2019 – dla podatników świadczących usługi gastronomiczne i budowlane.

1 STYCZNIA 2020 – dla podatników oferujących usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, fitness, a także z zakresu krótkotrwałego zakwaterowania.

 

Kasa fiskalna  – nowa ulga dla kogo?
 • Podatników zobowiązanym do wymiany kas rejestrujących,
 • Ulgą tą zostaną objęci również przedsiębiorcy nabywający nowe kasy po wejściu w życie przepisów o obowiązku rozszerzenia ich stosowania.

 

Kasa fiskalna  – nowy limit 

 • Limit ulgi został w porównaniu do poprzednich lat zwiększony z 700 zł., do nie więcej niż 1000 zł.,
 • Można odliczyć 90% ceny każdej kasy fiskalnej (nie wliczając podatku),
 • Nie ma konieczności zwrotu ulgi na zakup poprzednich kas.

 

Kasa fiskalna  – zasady przyznawania ulgi

 • Powstanie obowiązek ewidencjonowania i dotrzymania obowiązujących terminów dotyczących prowadzenia ewidencji,
 • Kasa musi zostać zakupiona w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • Nie trzeba w momencie rozpoczęcia ewidencjonowania zgłaszać ilości kas fiskalnych jakich dotyczy ulga,
 • wraz ze spełnieniem wszystkich warunków ulgą zostanie objęte nabycie pierwszej kasy i każdej kolejnej nabytej w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • Po wdrożeniu zmian, na zakup wszystkich kas przysługiwał będzie okres 6 miesięcy (przed zmianami konieczne było ewidencjonowanie przy użyciu minimum 1/5 zgłoszonych kas),
 • Przy braku obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego, podatnik dobrowolnie rozpoczynie korzystanie z kas rejestrujących (czego nie stosował wcześniej),
 • Ulga dotyczyła będzie wyłącznie zakupu kasy rejestrującej nowego typu (kas rejestrujących online)
 • Kasy zakupione przed wejściem w życie przepisów nowelizacyjnych objęte zostaną dotychczasowymi zasadami zwrotu ulgi.

 

 

 

 


Tagi: ,