Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z roku 2018

Podzielona płatność (split payment)

Podzielona płatność (split payment) – założenia Podzielona płatność (split payment) – to metoda płatności w której o wyborze sposobu płatności za nabyty towar czy usługę decyduje nabywca. Jego decyzja nie wymaga argumentacji i nie musi być poparta konkretnymi przesłankami. Może on wybrać, czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce […]

Więcej informacji

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie Samozatrudnienie to zmiana stosunku pracy na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, iż za pozarolniczą działalnością gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki: – odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności i za ich wykonywanie, z wyłączenie odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecającemu wykonywanie […]

Więcej informacji

Sprawozdanie finansowe JPK

Sprawozdanie finansowe JPK Zmiana przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego wprowadza zmianę w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017r. oraz 2018r. Sprawozdanie finansowe za 2017r. należy: podpisać w tradycyjny sposób, zeskanować podpisać podpisem elektronicznym lub ePUAPem podpis elektronicznym musi być złożony przez co najmniej jedną osobę fizyczną, uprawnioną do reprezentacji, której PESEL jest ujawniony w KRS zgłosić […]

Więcej informacji

ZUS-ulga

ZUS-ulga na start to zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca przez kolejne 2 lata będzie mógł korzystać z obowiązującego obecnie preferencyjnego ZUS. Ulga zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą przez okres 6 miesięcy opłacać tylko i wyłączenie […]

Więcej informacji

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczone sprawozdanie finansowe są: niezależne od formy prowadzenia działalności i uwarunkowane są wielkością przedsiębiorstwa mierzoną spełnieniem 2 z 3 wskaźników: 17.000.000 PLN suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku, 34.000.000 PLN suma przychodów ze sprzedaży netto towarów i produktów za rok obrotowy, 50 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty. Uproszczone sprawozdanie finansowe to […]

Więcej informacji

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dwie istotne zmiany w zakresie akt pracowniczych są planowane od 1 stycznia 2019r: przechowywanie akt pracowniczych – skrócenie z 50 lat do 10 lat, możliwość przechowywania akt pracowniczych w formie elektronicznej.   Dokumentacja pracownicza  Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019r.   Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019r. będzie mogła być przechowywana przez 10 […]

Więcej informacji

Zmiany CIT 2018

Zmiany CIT 2018 Usługi od podmiotów powiązanych – KUP do 5% EBITDA 1) usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz  świadczeń o podobnym charakterze. 2)  wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości o których mowa w art. 16 […]

Więcej informacji

JPK 2018

JPK 2018 JPK 2018 Jednolity Plik Kontrolny JPK to zbiór informacji o operacjach gospodarczych pobieranych z systemu finansowo – księgowego za dany okres przesyłanych w formie elektronicznej. JPK od 1 stycznia 2018 wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK_VAT czyli rejestrów VAT zakupów i sprzedaży,  które powinny być zgodne z deklaracją VAT. Termin: do 25 […]

Więcej informacji