Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z roku 2018

Wesołych Świąt

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2019. ŻYCZYMY PAŃSTWU, BY BYŁ TO CZAS WYZWAŃ, NOWYCH HORYZONTÓW I SUKCESÓW NA POLU BIZNESOWYM ORAZ OSOBISTYM.

Więcej informacji

Świąteczne życzenia od Kancelarii Biegłego Rewidenta Iwony Naumczyk.

Więcej informacji

Mały podatnik PIT CIT 2019

Mały podatnik PIT CIT 2019 Pakiet uproszczeń w podatkach zaproponowany przez MF to podwyższenie limitów przychodów uprawniającego do statusu małego podatnika z 1,2 do 2,0 mln euro. Mały podatnik PIT CIT 2018 – Obecnie Obecnie status małego podatnika w podatkach dochodowych ma przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekracza […]

Więcej informacji

Samochód zmiany 2019

Samochód zmiany 2019 – Ministerstwo Finansów ujawniło projekt zmiany rozliczania wydatków na zakup i użytkowanie samochodów osobowych w firmach.   Samochód – środek trwały – KUP – 100% lub 75% 75% wydatków na zakup i użytkowanie KUP – mieszane wykorzystanie samochodu Pojazdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych będą rozliczane na podobnych zasadach analogicznych do przepisów w […]

Więcej informacji

Dotacje

Dotacje 1. Dotacje – rozliczenie bilansowe Pierwszym i najważniejszym krokiem jest sprawdzenie polityki rachunkowości Spółki w celu ustalenia czy są w niej zawarte informacje dotyczące rozliczania dotacji. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż w przypadku kontroli jedno z pierwszych pytań jest właśnie o politykę rachunkowości (w tym o szczegółowy plan kont dotyczący projektu). Dostosowanie zasad […]

Więcej informacji

Podzielona płatność (split payment)

Podzielona płatność (split payment) – założenia Podzielona płatność (split payment) – to metoda płatności w której o wyborze sposobu płatności za nabyty towar czy usługę decyduje nabywca. Jego decyzja nie wymaga argumentacji i nie musi być poparta konkretnymi przesłankami. Może on wybrać, czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce […]

Więcej informacji

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie Samozatrudnienie to zmiana stosunku pracy na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, iż za pozarolniczą działalnością gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki: – odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności i za ich wykonywanie, z wyłączenie odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecającemu wykonywanie […]

Więcej informacji

Sprawozdanie finansowe JPK

Sprawozdanie finansowe JPK Zmiana przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego wprowadza zmianę w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017r. oraz 2018r. Sprawozdanie finansowe za 2017r. należy: podpisać w tradycyjny sposób, zeskanować podpisać podpisem elektronicznym lub ePUAPem podpis elektronicznym musi być złożony przez co najmniej jedną osobę fizyczną, uprawnioną do reprezentacji, której PESEL jest ujawniony w KRS zgłosić […]

Więcej informacji

ZUS-ulga

ZUS-ulga na start to zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca przez kolejne 2 lata będzie mógł korzystać z obowiązującego obecnie preferencyjnego ZUS. Ulga zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą przez okres 6 miesięcy opłacać tylko i wyłączenie […]

Więcej informacji