Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie to zmiana stosunku pracy na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę, iż za pozarolniczą działalnością gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

– odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności i za ich wykonywanie, z wyłączenie odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecającemu wykonywanie tych czynności,

– są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego tych czynności,

– wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Proces samozatrudnienia etapy:

– rozwiązanie umowy o pracę,

– założenie działalności,

– przedsiębiorca przejmuje obowiązku związane z rozliczeniem podatku i ZUS.

Samozatrudnienie – opodatkowanie

Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz były pracodawcy dokonuje wyboru firmy opodatkowania.

Formy opodatkowania możliwe do wyboru:

– opodatkowanie według skali podatkowej

– opodatkowanie podatkiem liniowym

– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dwie pierwsze formy opodatkowania dają możliwość uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych kosztów w celu osiągnięcia przychodu. W ramach stosunku pracy koszty uzyskania są ustalone w wysokości 111,25 zł miesięcznie lub podwyższone koszty – przy spełnieniu ściśle określonych warunków.

 

Samozatrudnienie – opodatkowanie – skala podatkowa

Jeśli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej ma możliwość opodatkowania działalności wyłączenie na zasadach ogólnych – czyli przy zastosowaniu skali podatkowej:

18% do 85 528,00 zł dochodu,

lub 32% powyżej 85 528 zł dochodu.

Samozatrudnienie – opodatkowanie – podatek liniowy

 W przypadku osiągnięcia dochodów rocznych powyżej 100 tys. zł warto rozważyć opodatkowanie w formie podatku liniowego.

W przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy – w przypadku gdy chociaż częściowo zakres usług pokrywa się z zakresem czynności w ramach umowy o pracę – opodatkowanie podatkiem liniowym 19% będzie możliwe dopiero w drugim  roku prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Opodatkowanie – ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego sprowadza się do ustalenia podatku jako procentu od przychodów. Stawki ryczałtu ewidencjonowanego są zazwyczaj niższe:

2%

3%,

8,5%

17%

20%.

 

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego są zależne od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany nie jest dowolny w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy.

 

Samozatrudnienie a ZUS

Przedsiębiorcy płacą ZUS w stałej wysokości – niezależnej od wysokości osiąganych dochodów.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS w wysokości. Możliwość skorzystania z preferencji nie dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz byłego pracodawcy w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej  i roku następnym – jeśli przedmiot ich działalności pokrywa się z zakresem czynności realizowanych w ramach stosunku pracy.

W związku z tym, iż ZUS preferencyjny przysługuje w ciągu pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności – ulga nie przysługuje w razie zakończenia współpracy z byłym pracodawcą po 2 letnim okresie prowadzenia działalności.

 

Jeśli Państwo potrzebujecie pomocy – zapraszamy do współpracy.

https://naumczyk.pl/uslugi/biuro-rachunkowe/


Tagi: