Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Sprawozdanie finansowe JPK

Sprawozdanie finansowe JPK

Zmiana przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego wprowadza zmianę w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017r. oraz 2018r.

Sprawozdanie finansowe za 2017r.

należy:

 • podpisać w tradycyjny sposób,
 • zeskanować
 • podpisać podpisem elektronicznym lub ePUAPem
 • podpis elektronicznym musi być złożony przez co najmniej jedną osobę fizyczną, uprawnioną do reprezentacji, której PESEL jest ujawniony w KRS
 • zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 15 marca 2018r. dostępny w linku poniżej:
 • https://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/

Złożenie sprawozdania finansowego za 2017r. w powyższy sposób jest bezpłatny.

Sprawozdanie finansowe za 2018r. 

 • należy sporządzić tylko i wyłącznie elektronicznie
 • podpisać podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP
 • sprawozdanie finansowe należy sporządzić również w formie JPK przesyłanych do Krajowej Administracji Skarbowej.
 • struktura JPK sprawozdania finansowego zostanie przedstawiona przez MinisterstwoFinansów
 • sprawozdanie finansowe przesłane do KRS zostanie przekazane do Urzędu Skarbowego

Biegli rewidenci

Od 1 października 2018r. sprawozdania z badania (podmiotów wpisywanych do KRS) audytorzy będą podpisywać podpisem elektronicznym oraz przesyłać w formie elektronicznej.


Tagi: