Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Samochód zmiany 2019

Samochód zmiany 2019 – Ministerstwo Finansów ujawniło projekt zmiany rozliczania wydatków na zakup i użytkowanie samochodów osobowych w firmach.

 

Samochód – środek trwały – KUP – 100% lub 75%

75% wydatków na zakup i użytkowanie KUP – mieszane wykorzystanie samochodu

Pojazdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych będą rozliczane na podobnych zasadach analogicznych do przepisów w VAT.

Oznacza to, że jeżeli samochód będzie wykorzystywany zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, to będzie można odliczyć tylko 75% wydatków na jego zakup i użytkowanie.

100% wydatków na zakup i użytkowanie w KUP – samochód wykorzystywany wyłączenie do działalności gospodarczej

100% odliczenie  odliczona tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Warunkiem odliczenia 100% będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

W przypadku braku ewidencji przedsiębiorcy będą mogli odliczyć jedynie 50%, gdyż ten fakt będzie interpretowany jako wykorzystanie pojazdu do celów mieszanych.

 

Samochód – nie – środek trwały – KUP – 20%

Brak kilometrówki – koszty – limit 20% wydatków

Jeżeli auto nie będzie wprowadzone do ewidencji środków trwałych, będzie przysługiwało jedynie odliczenie w wysokości 20%.

Oznacza to zniesienie kilometrówki, czyli odliczania wydatków na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów i urzędowej stawki za kilometr przebiegu.

Każdy kto wykorzystuje pojazd prywatny do celów służbowych będzie mógł liczyć na odliczenie 20% wydatków.

Samochód zmiany 2019  – amortyzacja – limit 150 tys. zł

Dodatkowo zmienią się również zasady amortyzacji samochodów.

Limit amortyzacji zostanie podwyższony z 20 tys. euro (równowartość ok 86 tys. zł) do 150 tys. zł..

Projekt nie zakłada zmian w zaliczaniu do kosztów wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich pojazdów na potrzeby firmy.

 

Samochód zmiany 2019  – leasing- limit 150 tys. zł

Taki sam limit 150 tys. zł obejmie również opłaty wynikające z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut.

Obecnie leasingobiorcy zaliczają opłaty leasingowe do kosztów bez żadnych ograniczeń (tym raty kapitałowe i odsetki).

Ograniczenie spowoduje, że nieopłacane stanie się leasingowanie luksusowych aut.

Do umów leasingu, najmu, dzierżawy samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 r. stosowane będą dotychczasowe zasady podatkowe. Nie będzie można stosować ich jednak dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

W razie podpisania umowy leasingowej lub jej zmiany w okresie od ogłoszenia ustawy do dnia wejścia jej w życie (1 stycznia 2019 r.) opłaty można rozliczać na dotychczasowych przepisach do końca 2018 r., a po Nowym Roku – według nowych regulacji.


Tagi: