Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

ZUS-ulga

ZUS-ulga na start

to zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca przez kolejne 2 lata będzie mógł korzystać z obowiązującego obecnie preferencyjnego ZUS.

Ulga zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą przez okres 6 miesięcy opłacać tylko i wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018r. wynosi 319,94 zł.

Przypominamy:

ZUS mały – bez składek na ubezpieczenie chorobowe 504,66 zł, z chorobowym 520,10 zł

ZUS duży – bez składek na ubezpieczenie chorobowe 1166,85 zł, z chorobowym 1232,16 zł.

ZUS – ulga – na start nie tylko dla nowych przedsiębiorców

Z ulgi na ZUS będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy którzy rozpoczynają działalność po upływie 60 dni od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego przedsiębiorcy.

 

 

30 marca 2018 został opublikowany Dziennik Ustaw akty prawne wchodzące w skład „Konstytucji Biznesu”:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczącej działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650),
  • Ustawa z 6 marca 2018r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648)
  • Ustawa z 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647),
  • Ustawa z 6 marca 2018r.- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646).

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/650/1