Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Maj, 2018

Samozatrudnienie

Samozatrudnienie Samozatrudnienie to zmiana stosunku pracy na świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zwrócić uwagę, iż za pozarolniczą działalnością gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki: – odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności i za ich wykonywanie, z wyłączenie odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecającemu wykonywanie […]

Więcej informacji

Sprawozdanie finansowe JPK

Sprawozdanie finansowe JPK Zmiana przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego wprowadza zmianę w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017r. oraz 2018r. Sprawozdanie finansowe za 2017r. należy: podpisać w tradycyjny sposób, zeskanować podpisać podpisem elektronicznym lub ePUAPem podpis elektronicznym musi być złożony przez co najmniej jedną osobę fizyczną, uprawnioną do reprezentacji, której PESEL jest ujawniony w KRS zgłosić […]

Więcej informacji