Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Maj, 2017

VAT – Split payment – podzielona płatność

VAT – Split payment – podzielona płatność Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach (m.in. ustawie o rachunkowości i prawie bankowym), który wprowadza do przepisów o VAT mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten będzie polegał na podziale płatności należnej za towar […]

Więcej informacji

Ułatwienia w odzyskiwaniu długów

Poprawa płynności finansowej firm i tym samym przeciwdziałanie zatorom płatniczym – to jeden z celów tzw. Pakietu wierzycielskiego. Sejm 7 kwietnia 2017 r. przyjął przekazane przez Senat poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (tzw. „pakiet wierzycielski”). Ustawa zawiera m.in.: zmianę w przepisach Kodeksu cywilnego wprowadzającą zapis o solidarnej odpowiedzialności […]

Więcej informacji

ZUS – dla małych firm – czy będzie niższy ?

ZUS – dla małych firm – czy będzie niższy ? ZUS – Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało „Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, zgodnie z którym wysokość składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy dla małych firm byłaby uzależniona od wysokości osiąganych przez nie […]

Więcej informacji

Urząd skarbowy może wykreślić z VAT

Urząd skarbowy wykreśli z VAT ? Urząd Skarbowy może wykreślić z VAT. Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 96 ust. 9 i 9a Ustawy o VAT urząd skarbowy może dokonać wykreślenia firmy z rejestru podatników czynnych. Następuje to z urzędu i nie ma konieczności zawiadamiania o tym podatnika. Sytuacje, w których może dojść do […]

Więcej informacji