Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘rachunkowość’

Dobowe wyciągi bankowe

Dobowe wyciągi bankowe  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w Ordynacji podatkowej nakładający na podatników obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Kogo będzie dotyczył obowiązek? Nowy obowiązek będzie dotyczył: osób prawnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej osób fizycznych, będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie […]

Więcej informacji