Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Licencja – optymalizacja podatkowa

Licencja – optymalizacja podatkowa 

polegająca na:

  1. utworzenie spółki osobowej (jawnej, komandytowej) niebędącej podatnikiem podatku od osób prawnych
  2. darowizna – wartości niematerialnej i prawnej ( na przykład znaku towarowego) wytworzonej i wykorzystywanej w działalności gospodarczej na rzecz spółki osobowej
  3. wykorzystywanej otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową  poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego prawa

Stała się przedmiotem szczególnego zainteresowana Szefa KAS.

 

Licencja – optymalizacja podatkowa  – schemat funkcjonowania można w uproszczeniu przedstawić jako:

 

 

Licencja – optymalizacja podatkowa  – korzyści podatkowe

1.w spółce osobowej  – odpisów amortyzacyjnych od otrzymanej od wspólnika w drodze darowizny wartości niematerialnej i prawnej – kosztem uzyskania przychodów

2. w działalność gospodarczą wspólnika – opłaty licencyjne – kosztów uzyskania przychodów,

zdaniem Szefa KAS są sztuczne i mają na celu tylko i wyłączenie obniżenie podatku dochodowego.

 

Optymalizacja podatkowa – wykorzystanie ulgi z ustawy o podatku od spadków i darowizn

Wolne od podatku od spadku i darowizn  – są darowizny – od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej ustawy od spadków i darowizn.

Licencja – optymalizacja podatkowa – konsekwencje

Szef KAS informuje, iż  występowaniu w tym przypadku uzasadnione przypuszczenie  wykorzystywanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Osoby zwracające się z wnioskiem zatem z  wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawiającej  analogiczne sytuacje

powinny liczyć się z uzyskania odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS.

Ponadto identyfikacja zastosowania tego schematu w rozliczeniach podatkowych może również powodować wszczęciem postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Więcej:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/informacja-szefa-kas-na-temat-opiniowania-wnioskow-ord-in-dotyczacych-darowizny-znakow-towarowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_

Potrzebujesz pomocy w zakresie doradztwa podatkowego zapraszamy do kontaktu:

https://naumczyk.pl/uslugi/doradztwo/


Tagi: ,