Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Najem długoterminowy

Najem długoterminowy – w ostatnim czasie popularna alternatywa nabycia auta

Najem długoterminowy – cechy:
 • polega na udostępnianiu auta na ściśle określony okres, w zamian za czynsz,
 • brak czynszu inicjalnego (wstępnego),
 • suma opłat czynszu nie musi się równać wartości samochodu,
 • brak opcji wykupu po  okresie użytkowania samochodu,
 • zapewnia również dodatkowe usługi takie jak: serwisowanie, przechowywanie opon, ubezpieczenie.

 

Najem długoterminowy – kosztem podatkowym
 • Czynsz – jako wydatek związany z uzyskaniem tytułu prawnego do pojazdu – zdaniem US  – w całości zaliczamy do kosztów podatkowych.
 • Pozostałe koszty użytkowania pojazdu:
  • paliwo,
  • ubezpieczenie,
  • naprawy, części,
  • parking autostrady

są kosztem podatkowym, który zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 51 ustawy o CIT do wysokości limitu kilometrów wynikającego z użytkowania samochodu i stawki za 1 km przebiegu – określonego w odrębnych przepisach.

Przepis ten zobowiązuje podatników użytkujących samochodów nienależących do majątku firmy do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • dane użytkownika pojazdu,
 • markę i silnik samochodu,
 • datę, cel wyjazdu, opis trasy,
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km,
 • kwotę z przemnożenia przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr,
 • podpis podatnika, (pracownika).

Interpretacje:

NSA w wyroku z 3 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2273/13,

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 8 listopada 2013 r., nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005

 

Podsumowując:

Wydatki na samochody Dzierżawa/najem
samochód osobowy samochód ciężarowy
zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
czynsz za dzierżawę/najem w pełnej wysokości w pełnej wysokości
paliwo wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych w ramach limitu “kilometrówki” w pełnej wysokości
remonty powypadkowe – gdy samochód objęto ubezpieczeniem dobrowolnym w ramach limitu “kilometrówki” w pełnej wysokości
remonty powypadkowe – gdy samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym nie stanowią kosztów podatkowych nie stanowią kosztów podatkowych
składki na ubezpieczenie samochodu AC w ramach limitu “kilometrówki” (z uwzględnieniem limitu 20.000 euro, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF) w pełnej wysokości
składki na ubezpieczenie NNW, OC, itd. w ramach limitu “kilometrówki” w pełnej wysokości

Źródło: http://www.sgk.gofin.pl/10,211695,samochod-uzywany-na-podstawie-umowy-dzierzawynajmu.html


Tagi: , ,