Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Lipiec, 2017

Jednorazowa amortyzacja 100 tys zł

Jednorazowa amortyzacja  Dziś limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 tys EUR – w 2017 r. jest to równowartości 215 tys zł. Z preferencji mogą korzystać tylko: mali podatnicy o przychodach  nieprzekraczających 1,2 mln EUR. oraz niektórzy podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. Jednorazowa amortyzacja dotyczy obecnie maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych – z […]

Więcej informacji

Próg jednorazowej amortyzacji

Próg jednorazowej amortyzacji –  Rząd planuje jego zwiększenie do 5 000 zł   Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który zawiera m.in. zmianę przepisów dotyczących […]

Więcej informacji

Należyta staranność

Należyta staranność   Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostało zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w odniesieniu do prawa odliczenia podatku naliczonego.   Należyta staranność  – przyczyny konsultacji W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost liczby nieuczciwych działań firm wykorzystujących mechanizm konstrukcji podatku VAT. Działania te […]

Więcej informacji

Badania i rozwój – 2017

Badania i rozwój – 2017 Od stycznia 2017 r. podatnicy, którzy: rozpoczynają działalność gospodarczą – w roku rozpoczęcia działalności są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem – także w drugim roku podatkowym prowadzenia tej działalności mają możliwość otrzymania bezpośredniego zwrotu kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Badania i rozwój – bezpośredni zwrot kosztów Zwrot ten przysługuje w sytuacji, gdy […]

Więcej informacji