Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ulga na IPO oraz inwestorów indywidualnych

Polski Ład wprowadził między innymi  nowe ulgi podatkowe dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

  1. Ulga na IPO, pozwalającą na odliczenie od dochodu:

-150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa oraz

– 50% nie więcej jednak niż 50 000 PLN, wydatków, bez uwzględnienia VAT na usługi doradztwa prawnego  w tym doradztwa podatkowego i finansowego.

Warunki realizacji ulgi:

  • Odliczenie dotyczy wydatków poniesionych po 31.12.2021
  • W kwocie odliczenia nie można uwzględnić wydatków, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
  • Odliczenie jest dokonywane w zeznaniu rocznym.
  • Brak możliwości rozliczenia części nieodliczonych kwot ulgi w zeznaniu składanym za lata podatkowe następujące po roku podatkowym, w którym akcje zostały wprowadzone do obrotu

2. Ulga dla inwestora indywidualnego polegająca na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.