Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Ulga CSR

Ulga CSR – wspierająca kulturę, sport, naukę

Ulga CSR – to ulga podatkowa wprowadzona od 2022 w PIT i CIT na koszty takie jak: sponsoring w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

Ulga CSR na zachęcić biznes do wspierania rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, naukowej.

Ulga podatkowa PIT, CIT

Ulga na działalność CSR jest przeznaczona na wspieranie działalności kulturalnej, naukowej przez:

podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,

podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga Corporate Social Responsibility – jak działa

Ulga CSR umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania)

50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  1. sportową,
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym: z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga CSR w praktyce umożliwia korzyści podatkową w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

100% jako koszt uzyskania przychodów,

50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Rozliczenie ulgi nastąpi w zeznaniu rocznym, w roku poniesienia kosztu. Koszty dotyczące działalności sponsoringowej nie mogą być zwrócone podatnikowi w innej formie.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/repatriacja-kapitalu-polski-lad/ulga-na-csr-polski-lad/

Zapraszam również do współpracy w zakresie doradztwa podatkowego.