Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘zmiany przepisów’

Konfiskata rozszerzona

 Konfiskata rozszerzona Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową konstrukcję tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, nazywaną również „rozszerzonym przepadkiem mienia”. Cel wprowadzonych zmian: zwiększenie efektywności mechanizmów prawnych służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego.   Czego dotyczy konfiskata rozszerzona? w przypadku skazania za przestępstwo, […]

Więcej informacji

VAT – Split payment – podzielona płatność

VAT – Split payment – podzielona płatność Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach (m.in. ustawie o rachunkowości i prawie bankowym), który wprowadza do przepisów o VAT mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten będzie polegał na podziale płatności należnej za towar […]

Więcej informacji