Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Strefa relaksu w firmie – koszt ?

Strefa relaksu i sportu w firmie – koszt ?

Wydatki na strefy relaksu w firmie – interpretacja indywidualna organu podatkowego

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.328.2023.1.KM w interpretacji indywidualnej potwierdza, że koszty na utworzenie strefy relaksu, odpoczynku czy sportu są kosztem uzyskania przychodu.

Strefa relaksu i sportu w firmie – są kosztem uzyskania przychodu

Strefa relaksu w firmie – kosztem uzasadnienie

Firmy dziś konkurują o trudno dostępnych specjalistów. Firmy prowadzą zatem szereg działań mających na celu pozyskanie pracowników, freelanserów pracujących na umowach B2B. Firma dba o rozwój zawodowy pracowników, tworzy atmosferę pracy. Działania te są także wynikiem aktualnych trendów na rynku pracy oraz konieczności konkurowania z innymi podmiotami oferującymi zatrudnienie w branży transportowej. Aby realizować te cele, ponosi i zamierza ponosić w przyszłości wydatki na różnego rodzaju świadczenia na rzecz pracowników i w określonych przypadkach też osób współpracujących ze spółką. Do takich działań zalicza stworzenie strefy relaksu w biurze spółki, umożliwiającej integrację pracowników/współpracowników m.in. poprzez wspólną grę zabawę, słuchanie muzyki, rozmowy. Strefa relaksu i sportu w firmie są dostępne- w przypadku wydarzeń integracyjnych organizowanych na terenie biura.

Koszty pracownicze

Urzędy skarbowe zgadzają się, że wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jako “koszty pracownicze”. Koszty pracownika to przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, a także wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, wydatki na szkolenia kwalifikacji zawodowych pracowników, Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń itp. Są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.

Wydatki nie zawsze są związane z konkretnym przychodem spółki, część z nich ma jednak związek pośredni. Dbanie o zatrudnionych w miejscu pracy możliwości odpoczynku i zrelaksowania się w przerwach od pracy niewątpliwie może się przyczynić do poprawy atmosfery w pracy, relacji między pracownikami i współpracownikami, sprzyjając jej efektywności i wydajności, co z kolei ma pośredni wpływ na osiągane przez spółkę przychody.

Zatem taki wydatek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. W zeiązku z tym spółka będzie mogła go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja organów

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.328.2023.1.KM w interpretacji indywidualnej potwierdza, że koszty na utworzenie strefy relaksu, odpoczynku czy sportu są kosztem uzyskania przychodu.