Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY 2021

  1. Limit przychodów do 9 030 600 zł (równowartość 2 mln euro),
  2. Rozszerzenie podmiotów mogących korzystać z ryczałtu, m.in.: psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych oraz maklerów papierów wartościowych.
  3. W ramach definicji wolnego zawodu będzie mieściła się działalność wykonywana przez podatników objętych definicją wolnego zawodu na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Do końca 2020 roku wykonywanie tego typu działalności wykluczało zakwalifikowanie jako wolny zawód.
  4. Nastąpi także zmiana wysokości stawek ryczałtu ewidencjonowanego (17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%)  oraz ich ilość.

-Wolne zawody będą korzystały ze stawki 17% (zmiana z 20%),

Stawka 15% przeznaczona jest do opodatkowania przychodów ze świadczenia usług, które aktualnie opodatkowane są stawką 17% oraz przychodów ze świadczenia większości usług wymienionych do końca 2020 r. w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku (świadczenia usług, np. reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach),

– Stawka 10% będzie obowiązywała w ramach przychodu ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1, do końca 2020 roku wyłączenie możliwości korzystania z ryczałtu),

– Stawka 8,5% (do 100 000 zł) oraz stawka 12,5%  (od 100 000 zł) będzie obejmowała przychody związane z najmem (prywatnym jak i firmowym) oraz zakwaterowaniem, który do końca 2020 jest wyłączony z ryczałtu.