Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Faktury korygujące – VAT 2021

Faktury korygujące in minus – zmiana VAT 2021

Możliwość rozliczenia faktury korygującej przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia jeśli:

  • uzgodnił on z nabywcą towaru/usługi warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz warunki te zostały spełnione oraz
  • wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Faktura korygująca powinna być rozliczana w miesiącu zgromadzenia powyższej dokumentacji.

Nabywca zaś rozlicza korektę w rozliczeniu za okres:

  • w jakim nastąpiło to uzgodnienie, jeśli przed upływem okresu rozliczeniowego nastąpiły (a nie, jak dotychczas za okres otrzymania faktury korygującej) oraz
  • zostały spełnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania, jeżeli nastąpi to dopiero po upływie okresu rozliczeniowego, w którym uzgodniono warunki obniżki.
  • Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Faktury korygujące in minus – wystawione przed 2020

rozliczamy według zasad sprzed 2020.

Faktury korygujące in minus – stosowanie zasad sprzed 2021

W ramach pakietu SLIM VAT – sprzedawca może na bazie uzgodnienia z nabywcą stosować zasady obowiązujące do 31.12.2020.

Uzgodnienie musi odbyć się przed rozliczeniem pierwszej faktury korygującej w 2021.

Zasada powyższa może być stosowana do końca 2021 roku.

Faktury korygujące in plus – zmiana VAT 2021

Przepisy do 2021 nie wskazywały kiedy należy rozliczać faktury korygującej in plus. W praktyce faktury korygującej in plus były rozliczane w okresie którego dotyczą. Dodany zostało również art. 29 ust. 17 VAT potwierdzający tę praktykę.

W przypadku zaś eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy, zwiększenie podstawy w VAT może być dokonane nie wcześniej w niż w deklaracji VAT, w którym zostały wykazane te transakcje.