Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Biegły rewident – doradca w rozwoju biznesu

Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu” 

Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu” – pod takim hasłem Krajowa Izba Biegłych Rewidentów rozpoczęła kampanię, której celem jest promocja usług biegłego rewidenta. Powstał już film wspierający akcję oraz ulotki promujące usługi świadczone przez biegłych rewidentów (na chwilę obecną są to broszury dotyczące usługi przeglądu, doradztwa podatkowego i sporządzania sprawozdań finansowych).

Działania te mają wpłynąć na zmianę postrzegania biegłego rewidenta. Zgodnie z hasłem akcji biegły rewident to nie tylko audytor, ale również profesjonalny doradca, który może wspierać przedsiębiorcę zarówno w wyborze najlepszego sposobu pozyskania kapitału, identyfikacji obszarów ryzyka oraz możliwości i kierunków rozwoju, jak i w ocenie funkcjonujących w firmie zasad rachunkowości oraz w przygotowaniu sprawozdania finansowego. Dzięki swojej wszechstronnej wiedzy z zakresu księgowości, rachunkowości, podatków i szeroko pojętych regulacji prawnych biegły rewident może przyczynić się do zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez właścicieli firm, a tym samym do lepszego wykorzystania zasobów, którymi dysponują.

Jako Kancelaria Biegłego Rewidenta przyłączamy się do prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów kampanii.

 

[wpdevart_youtube]bz95O489iFE[/wpdevart_youtube]


Tagi: , ,