Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Jednolity plik kontrolny VAT – Mikoprzedsiębiorcy

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Plik w wersji elektronicznej, zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, przesyłany przez czynnych podatników VAT w określonej formie do resortu finansów, co miesiąc (nawet jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie).

Jednolity Plik Kontrolny  – cel
  • głównym celem JPK_VAT jest wzmocnienie uczciwej konkurencji oraz wyeliminowanie nieuczciwych kontrahentów,
  • JPK jest dużym uproszczeniem z punktu widzenia organów podatkowych, pozwala na przyspieszenie oraz ujednolicenie czynności sprawdzających i kontrolnych,
  • służy również weryfikacji i porządkowaniu ksiąg w celu wykrycia nieprawidłowości (audyt wewnętrzny),
  • elektroniczne dostarczanie dokumentów jest zjawiskiem pozytywnym z punktu widzenia przedsiębiorców, gdyż zmniejsza uciążliwość oraz liczbę kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

 

Jednolity Plik Kontrolny – kogo dotyczy ?

► od 1 stycznia 2016 – obowiązek przesyłania rejestru sprzedaży oraz zakupów VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (jako JPK_VAT) dotyczy dużych przedsiębiorstw,

►od 1 stycznia  2017 – małe i średnie przedsiębiorstwa są zobligowane do wyżej określonej ewidencji,
►od 1 stycznia 2018 obowiązek elektronicznej ewidencji VAT obejmie również mikroprzedsiębiorców składających deklaracje VAT-7 / VAT-7K.

 
Mikroprzedsiębiorca (wg art. 104 usdg)
Mikroprzedsiebiorca to każda jednoosobowa działalność gospodarcza, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (łącznie spełniła warunki):
  • zatrudniała poniżej 10 pracowników (nawet w sytuacji kiedy nie zatrudnia żadnego pracownika) oraz
  • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.
 
Jednolity Plik Kontrolny  – VAT – testowanie

►W celu przystosowania mikroprzedsiębiorców do nowego porządku prawnego możliwe jest testowe przesyłanie JPK_VAT z rozliczeń za październik, listopad a także grudzień 2017 r., co dodatkowo przyspieszy otrzymanie zwotu podatku nawet do 25 dni.

►Aktualnie przedsiębiorcy mogą wysyłać rejestry przy pomocy podpisu elektronicznego, od nowego roku temu celowi służyć będzie specjalna platforma,

►Bezpłatne instrukcje znajdują się na stronie www.jpk.mf.gov.pl,  (umieszczonej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów).

 

JPK – wysłanie z błędami/niewysłanie 

►JPK_VAT to rodzaj dokumentu księgowego, dlatego powinien być sporządzony rzetelnie i nie zawierać błędów,

►błąd można skorygować, natomiast w razie braku wysłania lub braku korekty może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara.

Potwierdzenie wysyłki 

►Warto zadbać o potwierdzenie wysłania dokumentów, na wypadek konieczności udowodnienia tego faktu. Takim potwierdzeniem jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) dostępne do pobrania po wysłaniu pliku.

 

Oprócz JPK_VAT od lipca 2018 wejdzie obowiązek generowania struktur dodatkowych (nie będzie konieczności ich przesyłania, ale wystąpi obowiązek przekazania ich na żądanie urzędu skarbowego w razie e-kontroli):

 

►JPK_PKPIR (prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów)

►JPK_EWP (prowadzący ewidencję przychodów – ryczałt ewidencjonowany)

►JPK_KR (prowadzący pełne księgi rachunkowe)

►JPK_MAG (prowadzący gospodarkę magazynową)

►JPK_FA (wystawiający faktury VAT)

►JPK_RB (ewidencja rachunków bankowych zw. z prowadzoną działalnością)

 


Tagi: ,