Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Zmiany CIT 2018

Zmiany CIT 2018

Usługi od podmiotów powiązanych – KUP do 5% EBITDA

1)

 • usługi doradcze,
 • badania rynku,
 • usługi reklamowe,
 • zarządzania i kontroli,
 • przetwarzania danych,
 • ubezpieczeń,
 • gwarancji i poręczeń,
 • oraz  świadczeń o podobnym charakterze.

2)  wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 4-7 CIT

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, z tytułu pożyczek innych niż z udzielonych przez bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,

 

poniesione  – pośrednio – lub – bezpośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję.

Koszty te będą wyłączone z kosztów po przekroczeniu 5% 

(przychody podatkowe ogółem  – przychody odsetkowe) – (koszty – amortyzacja – odsetki) .

Wydatki do wysokości 3 mln zł nie podlegają ograniczeniom. 

Kwota nieodliczona w danym roku może być odliczona w kolejnych 5 latach.

 

Ograniczenie nie ma zastosowania do usług, należności:

 • świadczonych przez podatników tworzących podatkową grupę kapitałową,
 •  związanych bezpośrednio z wytworzeniem towaru lub świadczeniem przez podatnika usług,
 • firm, które podpisały uprzednie porozumienie cenowe (APA).

 

Przykład:

usługi marketingowe 2,5 mln zł

usługi badania rynku 1,5 mln zł

Nadwyżka ponad 3 mln zł to 1 mln zł

Przychody 6 mln zł

Przychody z tyt. odsetek 0,2 mln zł

KUP 5 mln zł

Amortyzacja KUP 1 mln zł

Limit:

5%*[(6-0,2)-(5-1)]=90 tys zł,

KUP są 3 mln +0,09 mln zł= 3,09 mln zł

 

W przypadku pytań, wątpliwości zapraszamy do naszych usług:

Doradztwo