Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Program motywacyjny

Program motywacyjny – ostatnio popularne wśród kadry menedżerskiej, która staje się uczestnikiem programu motywującego polegającego na tym, iż:

  1. Pracownik otrzymuje od pracodawcy instrument finansowy (instrument pochodny) w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez firmę określonych wyników finansowych – na przykład w postaci wzrostu sprzedaży, produkcji.
  2. Nabycie instrumentu finansowego przez pracownika – uczestnika programu – jest nieodpłatne lub prawie nieodpłatnie,
  3. Po upływie określonego okresu – następuje rozliczenie instrumentu finansowego poprzez wypłatę pracownikowi kwoty pieniędzy.
Program motywacyjny – pozwalał na optymalizację podatkową, wypłaty premii.

Dochód otrzymany w ramach programu motywacyjnego był klasyfikowany jako dochód kapitałowy opodatkowany stawką 19%, zamiast progresyjnej stawki 32%.

 

Program motywacyjny – w opinii Szefa KAS

W opinii Szefa KAS powyższe rozwiązanie jest sztucznym i celowym działaniem mającym na celu unikanie opodatkowania. W związku z powyższym osoby ubiegające się o indywidualną interpretację w tym zakresie powinny liczyć się z odmową jej wydania.