Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

KPIR obowiązki informacyjne w 2018

KPIR – W 2018r. następuje zmiana obowiązków informacyjnych w 2018 w zakresie KPIR.

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie muszą już informować urzędów skarbowych o prowadzeniu pkpir.

Ponadto zlikwidowano obowiązek informowania organów podatkowych o przekazaniu prowadzenia pkpir biuru rachunkowemu.

Zawiadomienie o prowadzeniu KPIR

Od 1 stycznia 2018 r. zniesiony zostanie obowiązek składania przez podatników zawiadomień o prowadzeniu pkpir oraz o powierzeniu ich prowadzenia biuru rachunkowemu.

Zmiana wynika z uchylenia ust. 3a-3c w art. 24a updof.

Zmiana ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności, ograniczenie prac administracyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez małych przedsiębiorców.

Dzięki temu podatnicy, którzy:

  • rozpoczną prowadzenie działalności w 2018 r. albo
  • w 2017 r. korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowy
  • i zdecydują się na zmianę od 1 stycznia 2018 r. formy opodatkowania,
  • co będzie ich zobowiązywało do prowadzenia pkpir
  • lub w 2017 r. prowadzili księgi rachunkowe, ale przestaną istnieć przesłanki zobowiązujące do ich prowadzenia i będą mogli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić PKIR
    – nie będą musieli informować naczelników urzędów skarbowych o prowadzeniu PKIR.

Podatnicy, którzy w 2018 r. zdecydują się ponadto na powierzenie prowadzenia PKIR biuru rachunkowemu również o tym fakcie nie będą już musieli informować naczelników urzędów skarbowych

Podstawa prawna:

  • art. 24a ust. 3a-3c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2175
  • art. 1 pkt 13 i art. 4 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 2017 r. poz. 217

Tagi: