Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z tagiem ‘sprawozdanie finansowe’

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczone sprawozdanie finansowe są: niezależne od formy prowadzenia działalności i uwarunkowane są wielkością przedsiębiorstwa mierzoną spełnieniem 2 z 3 wskaźników: 17.000.000 PLN suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku, 34.000.000 PLN suma przychodów ze sprzedaży netto towarów i produktów za rok obrotowy, 50 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty. Uproszczone sprawozdanie finansowe to […]

Więcej informacji