Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Wrzesień, 2017

Program motywacyjny

Program motywacyjny – ostatnio popularne wśród kadry menedżerskiej, która staje się uczestnikiem programu motywującego polegającego na tym, iż: Pracownik otrzymuje od pracodawcy instrument finansowy (instrument pochodny) w postaci prawa do otrzymania w przyszłości kwoty pieniędzy, której wysokość uzależniona będzie od osiągnięcia przez firmę określonych wyników finansowych – na przykład w postaci wzrostu sprzedaży, produkcji. Nabycie […]

Więcej informacji

Pożyczka

Pożyczka  a VAT  Udzielenie pożyczki jest opodatkowane podatkiem VAT pożyczka udzielona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z majątku firmowego stanowi dla przedsiębiorcy przysporzenie majątkowe (w postaci odsetek)i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega zwolnieniu VAT (art. 43ust. 1pkt 38 ustawy o VAT).  Pożyczka – odsetki w deklaracji VAT   Usługi […]

Więcej informacji

Pożyczka od wspólnika – spółka osobowa

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika – skutki podatkowe i ewidencja księgowa Spółki osobowe prawa handlowego: * spółki jawne, * spółki komandytowe, * spółki partnerskie oraz * spółki komandytowo-akcyjne) – Według KSH mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, uczestniczyć w procesie sądowym jako strona oraz zaciągać zobowiązania.   Pożyczka – wspólnik będący osobą […]

Więcej informacji

Licencja – optymalizacja podatkowa

Licencja – optymalizacja podatkowa  polegająca na: utworzenie spółki osobowej (jawnej, komandytowej) niebędącej podatnikiem podatku od osób prawnych darowizna – wartości niematerialnej i prawnej ( na przykład znaku towarowego) wytworzonej i wykorzystywanej w działalności gospodarczej na rzecz spółki osobowej wykorzystywanej otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową  poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie […]

Więcej informacji