Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Sierpień, 2017

Leasing

Leasing samochodu – zestawienie podstawowych informacji  Leasing a definicja samochodu osobowego:  Pojazd o masie nie większej niż 3,5 tony, Konstrukcyjne przeznaczony do przewozu 9 osób włącznie z kierowcą oraz ich bagażu.   Leasing samochodowy – umowa sporządzona na rzecz korzystania z przedmiotu transakcji, zawarta na czas określony pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą) w zamian za […]

Więcej informacji

Najem długoterminowy

Najem długoterminowy – w ostatnim czasie popularna alternatywa nabycia auta Najem długoterminowy – cechy: polega na udostępnianiu auta na ściśle określony okres, w zamian za czynsz, brak czynszu inicjalnego (wstępnego), suma opłat czynszu nie musi się równać wartości samochodu, brak opcji wykupu po  okresie użytkowania samochodu, zapewnia również dodatkowe usługi takie jak: serwisowanie, przechowywanie opon, […]

Więcej informacji

Bilety lotnicze

Bilety lotnicze – podatek u  źródła  Podatek u źródła to zryczałtowana forma podatku dochodowego, którego podatnikiem są przedsiębiorcy zagraniczni uzyskujący dochody na terytorium RP z tytułu świadczonych usług. Płatnikiem podatku u źródła u w Polsce są przedsiębiorcy dokonujący płatności należności na rzecz  przedsiębiorstw zagranicznych,  z których usług korzystają.  Wśród różnych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez zagranicznych podatników w […]

Więcej informacji

Limit transakcji gotówkowych

Limit transakcji gotówkowych   Limit transakcji gotówkowych – przypominamy o zmianie obowiązującej od 01.01.2017 r. Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku każdej transakcji, w której spełnione są dwa warunki: stroną transakcji, której dotyczy płatność […]

Więcej informacji

Podatek u źródła

Podatek u źródła dotyczy transakcji międzynarodowych, w których podatnikiem jest podmiot otrzymujący wynagrodzenie  a płatnikiem zaś jest podmiot dokonujący wypłaty. Podatek u źródła – obowiązek powstaje w przypadku Płatności na rzecz zagranicznych firm, przychód został osiągnięty na terytorium Polski, wynagrodzenie dotyczy przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 PIT i art. 21 ust. 1 CIT. […]

Więcej informacji