Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk | Audyt | Doradztwo | Biuro Rachunkowe | Kontroling

Wpisy z miesiąca Czerwiec, 2017

Ulga podatkowa – B+R

Ulga podatkowa – na działalność badawczo – rozwojową  Ulga podatkowa na działalności badawczo – rozwojową – możliwość korzystania funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r.  Z początkiem 2017 roku ulga podatkowa stała się jeszcze atrakcyjniejsza m.in. z powodu zwiększenia limitu kosztów, które obejmuje i wydłużenia okresu, w którym możliwe jest skorzystanie z odliczenia. Ulga podatkowa – kto […]

Więcej informacji

Dobowe wyciągi bankowe

Dobowe wyciągi bankowe  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt zmian w Ordynacji podatkowej nakładający na podatników obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Kogo będzie dotyczył obowiązek? Nowy obowiązek będzie dotyczył: osób prawnych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej osób fizycznych, będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie […]

Więcej informacji

Blokada rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy

Blokada rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy – czy to możliwe? Zgodnie z projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Finansów możliwe będzie zablokowanie rachunku bankowego podatnika. Kiedy rachunek może zostać zablokowany: na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli posiadane przez urzędników informacje będą wskazywały, iż rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym. […]

Więcej informacji

Konfiskata rozszerzona

 Konfiskata rozszerzona Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nową konstrukcję tzw. „konfiskaty rozszerzonej”, nazywaną również „rozszerzonym przepadkiem mienia”. Cel wprowadzonych zmian: zwiększenie efektywności mechanizmów prawnych służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego.   Czego dotyczy konfiskata rozszerzona? w przypadku skazania za przestępstwo, […]

Więcej informacji